- 't Is zover -

WAAR & WANNEER

Op 12 februari 2022 trouwen wij, in Opwijk!
Hou deze dag vrij, want we willen jou erbij!

Administratie en blabla

Om 14h bij Inez in haren buro in ’t gemeentehuis

Het toffe deel van den dag

Check je brievenbus!

Tel mee af naar 12 februari 2022!

Pandemiologisch gezien zou tegen dan alles wel in orde moeten komen…